Nguyên Tắc Hoạt Động của Xplate

Nguyên tắc hoạt động của Xplate rất đơn giản. Nó phá vỡ các búi phân tử trong không khí và nhiều phân tử oxi được tự do sẵn sàng cho sự cháy. Khi oxi và nito trong không khí chảy vào đường ống, các phân tử di chuyển hỗn loạn và va đập vào nhau, và va đập vào thành ống. Các tương tác xảy ra giữa nguyên tử của phân tử này với nguyên tử của phân tử khác gây nên lực đẩy và lực hút. Những lực đó được biết là lực liên kết phân tử làm cho các phân tử kết dính vào nhau và tạo thành các búi phân tử giữa O2 và N2.

Các cụm phân tử của không khí khi đi qua khu vực đường ống có lắp đặt thiết bị Xplate có thể được tách thành các cụm phân tử nhỏ hơn, hoặc các đơn phân tử của O2 và N2. Và kết quả, O2 và N2 được tách rời, do đó giải phóng nhiều diện tích bề mặt oxi hơn, cho sự cháy tốt hơn.