Nhà máy nhiệt điện

Công nghệ Xplate đã được thử nghiệm tại một số nhà máy nhiệt điện tại Nga, Ukraine, Botswana và Hàn Quốc để cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng bằng cách giám sát tổng năng lượng tiêu thụ, hiệu suất nhà máy, sản lượng điện (MW).

Năm 2010, Xplate đã thử nghiệm tại nhà máy nhiệt điện Mechel tại thành phố Kaltan, Siberia, Nga tại lò hơi đốt than 50 MW. Sản lượng hơi cụ thể khi lắp đặt Xplate cho thấy tác động tích cực lên nhiệt độ đồng thời tiết kiệm than lên tới 6%.

Năm 2010, Xplate được thử nghiệm tại lò hơi 50 MW tại nhà máy nhiệt điện Vorkuta, Nga. Nhà máy này được đặt tại phía trên khu vực bắc cực, nơi có nhiệt độ trung bình khoảng -35 độ và lượng oxi trong không khí rất thấp tại khu vực Châu Âu. Xu hướng tích cực của giảm khí đầu vào đã được xác nhận bởi khả năng giảm áp suất khí đầu vào.

Năm 2011, Xplate được thử nghiệm tại lò hơi đốt than 33 MW của nhiệt điện Morupule, Botswana. Nhiệt độ khí thải tăng cao cho thấy xu hướng tích cực trong việc tiết kiệm than.

Năm 2011, Xplate được thử nghiệm tại lò hơi đốt than 190 MW tại nhiệt điện Lugansk, Ukraine. Thử nghiệm được đánh giá tại các công suất khác nhau, và trung bình hiệu suất lò hơi tăng 1.1% dựa trên đánh giá gián tiếp.

Năm 2012, Xplate đã được lắp đặt tại lò hơi HFO 360 MW tại nhiệt điện Pyeongtek, Hàn Quốc. Sau khoảng thời gian lắp đặt dài hạn ( 4 năm) cho thấy không có tác động phụ lên hiệu suất của lò hơi và hoạt động của nó.

Năm 2012 – 2013, Xplate đã được thử nghiệm tại lò hơi CFB 200 MW tại nhiệt điện Donghae, Hàn Quốc. Hiệu suất lò hơi tăng 0.44% và tiết kiệm than 2.62% bằng phương pháp đánh giá gián tiếp và đánh giá trực tiếp.