Lò thổi oxi

Công nghệ Xplate đã được thực hiện tại quy trình thổi oxi (BOS) vào gang nóng chảy giàu cacbon chế tạo thành thép. Oxi tinh khiết được thổi trực tiếp với tốc độ siêu âm vào gang nóng chảy làm giảm hàm lượng cacbon và thay đổi nó thành thép cacbon thấp. Lợi ích của Xplate là tách các cụm phân tử oxi với kích thước lớn thành các đơn phân tử với kích thước nhỏ hơn để chúng dễ dàng tiếp khuếch tán vào bề mặt cacbon và phản ứng. Xu hướng oxi gặp sắt sẽ ít hơn do đó FeO hình thành trong xỉ ít hơn. Các công ty lớn tại Châu Âu không được tiết lộ đã xác nhận và tìm ra sản lượng và chất lượng mỗi mẻ tăng trên 0.5%.

Lò luyện kim

Lò luyện kim được sử dụng để sản xuất các kim loại cơ bản từ quặng của chúng như bạc, sắt, đồng…. Hiệu quả của công nghệ Xplate tới các chỉ số kĩ thuật của đồng tại lò luyện đồng Ausmelt bởi công ty Karabashmed JSC, Nga. Thực hiện thống kê và đạt được các mục tiêu ở các thông số trong quá trình.