Các thử nghiệm tại các phòng thí nghiệm đã được thực hiện tại nhiều nước Châu Âu trước đó

2010 Viện Công Nghệ Năng Lượng Than thuộc Viện Khoa Hoc Quốc Gia, Kiev, Ukraine

Các thử nghiệm của công nghệ Xplate đã được thực hiện vào năm 2010 bởi Viện Công Nghệ Năng Lượng Than thuộc Viện Khoa Học Quốc Gia (NAS), Chính phủ Ukraine. Thử nghiệm sự cháy của than, than antraxit, than bitum tại lò hơi tuần hoàn CFB. Dưới đây là kết quả tìm thấy trong quá trình thử nghiệm.

  • Kết quả cho thấy các hiệu quả tích cực của Xplate khi được lắp đặt tại các các đường ống gió sơ cấp và thứ cấp và hệ thống cấp than khí nén.
  • Mức độ chuyển đổi nhiên liệu (đốt cháy) trong thử nghiệm cân bằng sau khi lắp đặt Xplate là 0.4 – 2.5% cao hơn với không sử dụng Xplate, với sự giảm của than chưa cháy.
  • Phân tích kết quả với độ tin cậy cao cho thấy các yếu tố phụ không đóng vai trò quyết định trong các hiệu ứng quan sát được.
  • Hiệu ứng cơ bản là tăng nhiệt độ buồng đốt và giảm lượng oxi trong khí thải tại cùng lượng tiêu thụ nhiên liệu và lượng gió cấp.
  • Khi than bitum cháy với hệ thống được lắp đặt Xplate, nhiệt độ của lò ban đầu đã đạt được trong khi nhiên liệu và gió giảm 6%.
  • Kết quả thu được cho phép đề xuất tại quy mô lớn của công nghệ Xplate tại các nhà máy nhiệt điện và lò hơi CHP với các quy mô khác nhau.

2009 Nhiệt điện RWE, Didcot, UK

Chúng tôi (QE) có một báo cáo kĩ thuật đã được thử nghiệm trước kia tại Combustion Test Facility of RWE Power International in Didcot, UK năm 2009. Kết quả chỉ ra rằng công nghệ Xplate đã bằng một cách nào đó tăng cường được sự cháy. Các phép đo để đo lượng nhiệt cho thấy rằng sự truyền nhiệt bức xạ trong nồi hơi có thể được tăng lên trong khi carbon trong dữ liệu tro cho thấy quá trình đốt than hoàn toàn hơn. Cả hai tác động này có thể dẫn đến giảm tiêu thụ nhiên liệu, các thử nghiệm trên một nhà máy điện sẽ được yêu cầu để xác nhận điều này.

2009 Nhiệt điện Eskom, Johannesburg, Nam Phi

Chúng tôi đã thực hiện một thí nghiệm nhỏ tại The Eskom Combustion 1 MW Thermal Test Facility tại trung tâm nghiên cứu và phát triển Eskom tại Nam Phi năm 2009. Than phụ bitum đã được sử dụng và đã xác nhận tăng nhiệt độ và áp suất tại buồng đốt.

2008 Đại học công nghệ Worcester, Worcester, UK

Đại học công nghệ Worcester thử nghiệm là bài kiểm tra học thuật đầu tiên của chúng tôi về công nghệ Xplate bởi QE International ltd (UK). Xplate đã cho thấy tăng cường ngọn lửa và sự cháy, chúng tôi đã lắp đặt Xplate tại 17 lò hơi tại trường.