Nhà máy xi măng

Công nghệ Xplate thích hợp cho các nhà máy xi măng tại cả lò nung chính và tiền calciner. Càng nhiều oxi tự do được tách ra từ oxi trong không khí càng sẵn sàng cháy với than tại lò nung và tiền calciner. Một số thử nghiệm đã hoàn thành và kết quả đều cho thấy ngọn lửa đều sáng hơn tại lò nung.

Thailand. Ngọn lửa sáng hơn và ít đốm đen

Hàn Quốc. Ngọn lửa sáng hơn và ít đốm đen

Hàn Quốc. Ngọn lửa sáng hơn và ít đốm đen