XPLATE – Công nghệ oxi

Xplate (Xenogenic Plate)Neutral Fiber Sheets (NFS) công nghệ đã được chứng minh hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, là kết quả của hơn 10 năm nghiên cứu miệt mài và đã được đăng kí bằng sáng chế tại Vương Quốc Anh năm 2008 và bằng sáng chế quốc tế năm 2009.

Đó là thiết bị rất linh hoạt và dễ dàng lắp đặt tại rất nhiều hệ thống khác nhau như: lò hơi, nhà máy nhiệt điện, xi măng, lò nung gạch men, luyện thép, hệ thống khí hóa hay bất kì ngành công nghiệp nào sử dụng không khí hay oxi như một chất đốt.

Lợi ích của Xplate

Công nghệ Xplate hiệu quả với hầu hết các nhà máy sử dụng không khí hoặc oxi như một chất đốt. Hoặc tiết kiệm nhiên liệu hoặc tăng cường độ ổn định của ngọn lửa. Nhiên liệu như than, NG, LPG, khí tổng hợp, HFO có thể cháy dễ dàng với không khí và giảm khí thải trong khi vẫn duy trì được phát triển kinh tế toàn cầu.

Feature_Bar60_4

Tiết kiệm nhiên liệu

Bạn tiết kiệm nhiên liệu - Bạn tiết kiệm túi tiền của bạn

slide-b-4

CO2: Cân bằng cacbon, giảm cacbon nhiên liệu giảm CO2 ra ngoài môi trường (Ton/ngay)

NOx: Cân bằng nito, giảm nito đầu vào giảm Nox ra ngoài môi trường (Ton/ngay)

SOx: Cân bằng lưu huỳnh, giảm lưu huỳnh đầu vào giảm SOx ra ngoài môi trường (Ton/ngay)

Cho môi trường :