Ghe thuyền

Mxt9 đã được thử nghiệm với tàu đánh cá tại Nha Trang. Thử nghiệm cài đặt ở cùng mức ga (vòng/phút) , chạy không tải và kết quả là tiết kiệm diesel 7,7%