Xe máy

MXT9 cho thấy cải thiện đáng kể khả năng đốt cháy của xăng trong động cơ xe máy. Một số thử nghiệm đã được tiến hành và cho thấy tiết kiệm nhiên liệu trung bình 10-20%.

Những ích lợi về cải thiện của MXT9 trọng sự cháy của xăng đã được chứng minh tại các thí nghiệm của DYNO cho xe máy đốt xăng để xác định công suất và momen xoắn cung cấp từ động cơ. Tỉ lệ pha MXT9 cho xăng là 1 : 10.000, chỉ sau 5 phút đổ vào, máy tính đã phân tích và cho thấy công suất và momen xoắn tăng đáng kể với phụ gia MXT9.

Standard Motorcycle DYNO Test
Equipment by Dynojet Research Inc., USA

MXT9 tại Việt Nam