Intertek là phòng thí nghiệm nổi tiếng quốc tế và họ đã xác nhận cho MXT9 không chứa các kim loại nặng theo luật của liên minh Châu Âu EU.

Sản phẩm MXT9 đã được thử nghiệm thành phần kim loại nặng tuân theo nghị định 2000/53/EC của nghị viện Châu Âu và hội liên hiệp sử dụng các phương tiện nhằm ngăn chặn sử dụng các kim loại nặng trong động cơ. Các kim loại nặng đó là Calxi, Chì, Thủy ngân, Crom hóa trị 6.