Nguyên Tắc Hoạt Động của MXT9

Nguyên tắc hoạt động của MXT9 rất đơn giản, nó phá vỡ các búi phân tử của nhiên liệu lỏng thành kích thước nhỏ hơn hoặc đơn phân tử.

Khi phân tử nhiên liệu chảy vào trong ống, chúng di chuyển tự do, tương tác và va đập vào nhau giữa nguyên tử của phân tử này với nguyên tử của phân tử khác gây nên lực hấp dẫn và lực đẩy. Những lực đó được biết là lực liên kết giữa các phân tử làm cho các phân tử liên kết với nhau và tạo thành cụm phân tử. Một khi các cụm phân tử đó vào trong động cơ hoặc buồng đốt, kích cỡ cụm phân tử trở lên lớn và khó khăn để cháy hoàn toàn.

MXT9 được giới thiệu có các chất trung hòa hữu cơ phân tử để cân bằng các lực tương tác phân tử này. MXT9 không cắt những chuỗi của phân tử nhiên liệu mà nó chỉ xoay cực của các phân tử nhiên liệu để tự động đổi chiều. Nên nhiên liệu sẽ tự động đẩy lẫn nhau và tách các cụm phân tử lớn trở nên nhỏ hơn như các đơn phân tử. Chúng sẽ phản ứng ngay lập tức với oxi và kết quả là tiết kiệm nhiên liệu và giảm được khí thải độc hại.