Phụ Gia Nhiên Liệu MXT9


MXT9 là một phụ gia nano sinh học, nó giúp cải thiện chất lượng đốt cháy của xăng, xăng pha cồn, diesel, diesel sinh học và dầu FO. Đó là công nghệ đã được chứng minh và đăng kí như một sản phẩm bí mật thương mại năm 2007 ở Thailand.

Phụ gia MXT9 phù hợp cho cả động cơ đốt trong và đốt lò hoặc lò hơi. Tiết kiệm nhiên liệu đạt được tại tất cả các hệ thống. Nó được thiết kế để dễ dàng mang theo và sử dụng. MXT9 được trộn với nhiên liệu với tỉ lệ rất nhỏ.

MXT9 Clip

Clip MXT9 cho lò nung
Clip MXT9 cho động cơ
Feature_Bar60_4

Tiết kiệm nhiên liệu

Bạn tiết kiệm nhiên liệu - Bạn tiết kiệm túi tiền của bạn

slide-b-4

CO2: Cân bằng cacbon, giảm cacbon nhiên liệu giảm CO2 ra ngoài môi trường (Ton/ngay)

NOx: Cân bằng nito, giảm nito đầu vào giảm Nox ra ngoài môi trường (Ton/ngay)

SOx: Cân bằng lưu huỳnh, giảm lưu huỳnh đầu vào giảm SOx ra ngoài môi trường (Ton/ngay)

Cho môi trường :