Chào mừng đến với QE Việt Nam Website

Công ty TNHH Năng Lượng QE Việt Nam là công ty chuyên về tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải ô nhiễm nhà kính. Chúng tôi cung cấp công nghệ của chúng tôi cho các hệ thống cháy sử dụng nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện, nhà máy công nghiệp sử dụng lò hơi, nhà máy xi măng,nhà máy gạch ceramic, lò khí hóa, luyện thép, lò thổi oxi và các nhiên liệu lỏng như xăng, diesel và FO

sanddune01

Chúng tôi cung cấp công nghệ cho

Tiết kiệm nhiên liệu và môi trường

sanddune02

Cho thế hệ tương lai của chúng ta

Chúng tôi quan tâm đến các vấn đề nóng lên toàn cầu

Tầm nhìn của chúng tôiĐược công nhận như là đơn vị công nghệ dẫn đầu về tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm nhà kính
Sứ mệnh của chúng tôiCung cấp sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm nhà kính tại Việt nam

Chúng tôi cung cấp tiết kiệm nhiên liệu trong nhiều ứng dụng